Honlapunkon sütiket használunk, hogy teljes körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóinknak. - Bővebben - Bezárás

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Üdvözöljük a Gumiapp Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a https://gumiapp.hu oldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (a továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. Tájékoztatjuk, hogy jelen ÁSZF a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre (a továbbiakban: Fogyasztó) mint Felhasználóra egyes pontokban eltérő feltételeket állapít meg a vállalkozásokra vonatkozóakhoz képest. Ebben az esetben a Fogyasztóra az eltérő szabályok vonatkoznak.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 •  1. A SZOLGÁLTATÓ

Cégnév: Gumiapp Zrt.

Székhely: 1133 Budapest, Esztergomi út 2. 2. em. 4.

Levelezési cím: 1133 Budapest, Esztergomi út 2. 2. em. 4.

Telefon: +36 1 445 1400

Adószám: 26706249-2-41.

Cégjegyzékszám: 01-10-140252

Cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Kapcsolattartó neve: Győri Alex

Kapcsolattartó telefonszáma: +36 20 419 0062

E-mail cím: info@gumiapp.hu

Tárhelyszolgáltató neve: Sigmanet Kft.

Tárhelyszolgáltató címe: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Tárhelyszolgáltató e-mail címe: info@sigmanet.hu

 • 2. HONLAPON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG

A Szolgáltató a Honlapon folytatott üzleti tevékenysége körében személygépjármű gumiabroncsainak ügynöki értékesítésével foglalkozik.

A Szolgáltató e tevékenység folytatása során közvetítőként, az Abroncs Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 71-73.; cégjegyzékszám: 01-09-462214; adószám: 12062852-2-44; info@akh.hu; a továbbiakban: AKH) megbízásából jár el. A Szolgáltató az általa közvetített szerződés megkötésére jogosult az AKH nevében, azonban a megkötött szerződést nem módosíthatja, a vételárat nem veheti át, és a fizetési határidőt nem állapíthatja meg.

A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások tekintetében magatartási kódexnek nem veti alá magát.

 • 3. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK


a. Felelősség

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni károkért és nem vagyoni sérelemért a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató - az esetlegesen általa igénybe vett közreműködőért való felelőssége kivételével - kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért és a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

 • 4. A HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS

a. A vásárlás menetének bemutatása

A Honlap termékbemutatási és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A Honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. A termék listáról a részletes termék oldal a termék fotójára, nevére vagy a részletek gombra klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról. Az oldalon lévő árak bruttó árak, a 27% ÁFÁ-t tartalmazzák. A Honlapon elérhető fotók illusztrációk, és csak tájékoztató jelleggel szerepelnek. A kép és a termék valóságos kinézete közötti esetleges eltérés miatt sem a Szolgáltató sem az AKH nem vállal felelősséget. A Termék keresőben lehetőség van kulcsszó, illetve a termék műszaki jellemzői (méretadatok, márka) alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg. A Felhasználó honlapon tájékozódhat a szállítási és fizetési feltételekről, megismerheti az adatkezelési tájékoztató tartalmát, valamint az aktuális híreket.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Ezt követően a vásárlónak lehetősége van a regisztrációra vagy a regisztráció nélküli vásárlásra.

A regisztráció mellőzése esetén az alábbi adatokat kell megadnia a Felhasználónak: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő, akkor a szállítási cím. A regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a Honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős – lásd az adatvédelmi tájékoztatót. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért. Elfelejtett jelszó esetén a Honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a Honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó végül egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét és az összesen fizetendő vételárat. A Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a Honlapon történő vásárlás során kizárólag a Honlapon feltüntetett és a Szolgáltató összefoglaló oldalán is látható vételár a mérvadó és fizetendő. Sem a Szolgáltató sem az AKH nem felelős az árösszehasonlító portálokon ugyanazon termék vonatkozásában az AKH nevében tévesen, a Honlapon feltüntetett vételártól eltérő ajánlatért, amennyiben a tévesen feltüntetett ár az árösszehasonlító portálnak betudhatóan nem került időben frissítésre.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

A Felhasználó által választott fizetési és szállítási módtól függetlenül az AKH minden esetben kizárólag elektronikusan számláz. Az AKH az elektronikus számlát a teljes vételár kiegyenlítését követően, a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címre, regisztráció hiányában pedig a vásárlás során megadott e-mail címre küldi meg.

b. Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak az adatbeviteli hibák javítására a megrendelés véglegesítése előtt van lehetősége, vagy a böngésző „vissza” gombjának akár többszöri megnyomásával, vagy a kosár menüben a korábban már említett módon.

Hasonlóképpen a ceruza ikon segítségével javíthat a már megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni a Szolgáltató felé.

Felhasználó az "Adatok módosítása" menüpontban módosíthatja a regisztráció során megadott adatait.

Felhasználó által a hibásan megadott adatokkal készült bizonylatot kizárólag akkor áll módunkban javítani, ha kiszállítástól számítva egy munkanapon belül jelzés érkezik erre vonatkozólag. Az ezt követően küldött jelzések esetén az AKH megtagadhatja a kérés teljesítését. Sem a Szolgáltató sem az AKH a Felhasználó által hibásan megadott adatokból adódó következményekért nem vállal felelősséget.

c. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató köteles a Felhasználó megrendelésének megérkezését a Felhasználó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. A Szolgáltató visszaigazoló e-mailje tartalmazza a Felhasználó megrendelésével kapcsolatos adatokat. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól, azaz nem köteles átvenni, megvenni a terméket.

d. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a szerződés a Felhasználó, mint vevő és az AKH mint eladó között jön létre. A Felhasználó ezt a tájékoztatást tudomásul veszi.

A megkötött szerződés

 • elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvben, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak,
 • – ha a Felhasználó egyben Fogyasztó – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

Minden sikeres rendelés után a Felhasználó regisztrációban megadott e-mail címére a Szolgáltató a megrendelés megérkezéséről automatikus visszaigazoló elektronikus levelet küld, ami a az AKH megrendeléssel való egyetértést kifejező jognyilatkozata a szerződés pedig ennek megérkezésével jön létre. Ez egyben a fogyasztónak a megkötött szerződésről és annak tartalmáról szóló visszaigazolás is, és tartalmazza a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó különös szabályokra tekintettel adott, szerződéskötést megelőző tájékoztatást, kivéve, ha azt a Szolgáltató, illetve az AKH már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a Fogyasztónak megadta.

e. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül megkötött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem férhető hozzá.

 • 5. FIZETÉSI FELTÉTELEK

Azon fizetési módok felsorolása és bemutatása, amelyeket a honlap biztosít vásárlói számára:

a. Fizetés utánvétellel házhozszállítás esetén

A csomag ellenértékét a futár részére készpénzben tudja a Felhasználó kell kiegyenlíteni.

b. Fizetés készpénzben személyes átvételkor

Készpénzes személyes átvételre a termék rendelkezésre állása esetén és kizárólag az AKH meghatározott telephelyein van lehetőség. A telephelyek pontos címe, nyitvatartási ideje és elérhetősége az Átvételi pont kiválasztása után érhető el. A termék átvétele előre egyeztetett időpontban történik.

c. Barion

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. Barion bankkártyás fizetésről ITT olvashat bővebben.

 • 6. SZÁLLÍTÁSI MÓDOK BEMUTATÁSA

Azoknak a szállítási vagy átvételi módoknak a bemutatása, amelyet az AKH biztosít:

a. Személyes átvétel

Személyes átvételre a termék rendelkezésre állása esetén az AKH telephelyein van lehetőség. Személyes átvétel esetén az átvétel díja 699 Ft / darab . A telephelyek pontos címe, nyitvatartási ideje és elérhetősége az Átvételi pont kiválasztása után érhető el.

b. Házhozszállítás - GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. vagy a Magyar Posta Zrt. segítségével történő házhozszállítás

A házhoz szállítás termékenként 1300 Ft. A szállítás a 14 óra előtt beérkezett megrendelések esetében általában egy, a 14 óra után beérkezett megrendelések esetében általában két munkanapon belül történik. Ezek becsült szállítási idők, amelyek esetenként további egy-két munkanappal megnövekedhetnek pl. Black Friday, ünnepek körüli vagy egyéb kiemelt időszakokban.

A webáruházunkban megvásárolt termékeket vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., postacím: info@gls-hungary.com, tel.: +36 29 886 700; a továbbiakban: GLS) GLS futárszolgálat vagy a Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., postacím: Budapest 1540, e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu, tel.: +36 1 767 8282, a továbbiakban: Magyar Posta) segítségével szállítjuk ki Magyarországon a megrendelő által megadott címre. A szállítás a 14 óra előtt beérkezett megrendelések esetében általában 1, a 14 óra után beérkezett megrendelések esetében általában 2 munkanapon belül megtörténik. Ezek becsült szállítási idők, amelyek esetenként további egy-két munkanappal megnövekedhetnek pl. Black Friday, ünnepek körüli vagy egyéb kiemelt időszakokban.

A webáruházban megvásárolt termékeket vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., postacím: info@gls-hungary.com, tel.: +36 29 886 700; a továbbiakban: GLS) vagy a Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., postacím: Budapest 1540, e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu, tel.: +36 1 767 8282, a továbbiakban: Magyar Posta) segítségével szállítjuk ki Magyarországon a megrendelő által megadott címre.

A GLS, illetve a Magyar Posta a küldeményt két alkalommal kísérli meg kézbesíteni a címzett részére. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet nem vezetett eredményre és a címzett telefonszáma feltüntetésre került a címiraton, a futár egyeztet a második kézbesítési kísérlet helyéről és idejéről a címzettel. A futár a következő munkanapon ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. A második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén a GLS, illetve a Magyar Posta a címhelyen ismételten értesítőt hagy, melyen feltünteti azt a postahelyet, illetve őrzési időt, ahol és ameddig a jogosult átveheti a küldeményt.

 • 7. ELÁLLÁSI JOG

a. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag Fogyasztókra vonatkoznak. A jelen pontban foglaltak tekintetében a kötelezett az AKH, a Fogyasztónak minősülő Felhasználó elállási igényét és az az ezzel kapcsolatos egyéb jognyilatkozatokat az AKH felé teheti meg.

A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a)   a terméknek,

b)   több termék adásvételekor az utoljára szolgáltatott terméknek,

c)    több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d)   ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

 1. a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni
 2. A Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az AKH részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a jelen ÁSZF-hez mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is, amely az alábbi linken keresztül érhető el: https://gumiapp.hu/pub/media/wysiwyg/smartwave/porto/pdf/elallasi-nyilatkozat-minta.pdf
A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (azaz akár a tizennegyedik napon) elküldi elállási nyilatkozatát az AKH részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Az AKH minden esetben e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az AKH-nak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az AKH az e-mail, illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a határidő számítás szempontjából. Az elállási nyilatkozatokat érdemes regisztrált küldeményként feladni, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az AKH 2. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. A termék AKH címére történő visszaküldésének közvetlen költsége (pl. szállítási vagy postaköltség) a Fogyasztót terheli, aminek az összege termékenként 1300 Ft. Az AKH-nak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor felelős a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához feltétlenül szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a jelen pont alkalmazásában a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához feltétlenül szükséges használat mértéke gumiabroncsok esetén maximum 5 km futásteljesítmény. Az ezt meghaladó mértékű használat esetén a Fogyasztó elállás esetén csak a vételár termékben bekövetkezett értékcsökkenés összegével csökkentett visszatérítésére jogosult.

Amennyiben az AKH és a Fogyasztó között az értékcsökkenés mértékét illetően vita alakul ki, a felek által közösen, jóhiszeműen kijelölt független szakértő bevonásával kell az értékcsökkenés mértékét megállapítani. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az AKH visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó az AKH által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

A visszatérítésre általában 2-3 munkanapon belül kerül sor. Az AKH jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az AKH a korábbi időpontot veszi figyelembe. Elállás vagy felmondás esetén az AKH a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

b. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási vagy felmondási jogát az alábbi, az AKH által eladott termékek vagy nyújtott szolgáltatások tekintetében:

 • szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az AKH a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő az AKH, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.
 • 8. JÓTÁLLÁS

Az AKH hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az AKH, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Az AKH az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelettel összhangban a 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási árú termékek esetén 1 (egy) év, 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási árú termékek esetén 2 (két) év, 250 000 forint eladási ár feletti termékek esetén 3 (három) év Felhasználó részére a hibás teljesítésért jótállást vállal a Honlapon megvásárolt termékek tekintetében.

A Felhasználó jótállási igényét a jótállási határidőben érvényesítheti, a határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő a terméknek a Felhasználó részére történő átadásától kezdődik. Az AKH mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, beleértve különösen, de nem kizárólagosan a jelen ÁSZF 9. pontjának c) alpontjában rögzített eseteket. A Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék- és kellékszavatosságra vonatkozó, a jelen ÁSZF 9. pontjában rögzített jogosultságoktól függetlenül megilletik, azonban ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt Felhasználó egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

Jótállás alapján a Felhasználó a jelen ÁSZF 9. pontjának c) alpontjában, a jótállásra vonatkozóan rögzítettek szerint érvényesítheti igényeit.

 • 9. SZAVATOSSÁG (KELLÉKSZAVATOSSÁG ÉS TERMÉKSZAVATOSSÁG)

a. Kellékszavatosság

Az AKH a Honlapon megvásárolt termékek tekintetében kellékszavatossággal tartozik a hibás teljesítésért (ennek meghatározását a fenti, jótállással kapcsolatos pont tartalmazza). A Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt, egyéb Felhasználó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. A Felhasználó kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

Kellékszavatossági, illetve jótállási igénye alapján a Felhasználó választása szerint:

 • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha
 • a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy
 • az az AKH-nak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve
  • a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét,
  • a szerződésszegés súlyát,
  • a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
 • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát az AKH költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől - a jelentéktelen hiba kivételével - elállhat, ha
 • az AKH a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta,
 • a kijavítási vagy a kicserélési kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni,
 • a Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

A Felhasználó a választott kellékszavatossági, illetve jótállási jogáról másikra térhet át. A Felhasználó az áttéréssel okozott költséget köteles az AKH-nak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az AKH adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A kellékszavatosság, illetve a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Felhasználó a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az AKH-val közölni. Fogyasztó esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az AKH-t terhelik. Ha azonban a dolog meghibásodásában a Felhasználót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Felhasználó köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha az AKH e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

A fentieken túl az AKH jótállási kötelezettségével kapcsolatban az alábbi kiegészítések érvényesek:

 • Ha a termék kijavítására a kijavítási igény közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a Felhasználó eltérő rendelkezése hiányában - az AKH a terméket legkésőbb a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicseréli. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, az AKH a Felhasználó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló számlán feltüntetett vételárat legkésőbb a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a Felhasználó részére visszatéríti.
 • Ha a jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során az AKH részéről megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a Felhasználó eltérő rendelkezése hiányában az AKH a terméket nyolc napon belül kicseréli. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, az AKH a Felhasználó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló számlán feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Felhasználó részére visszatéríti.
 • Ha a jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a Felhasználó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Felhasználó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja a terméket az AKH költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, az AKH a terméket nyolc napon belül kicseréli. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, az AKH a Felhasználó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló számlán feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Felhasználó részére visszatéríti.

b. Termékszavatosság

Az e pontban foglaltak kizárólag fogyasztói szerződések esetében érvényesek.

Az AKH által Fogyasztónak eladott termék hibája esetén a Fogyasztó követelheti a gyártótól (gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója), hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

A termék akkor hibás, ha

 • nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek,
 • vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a)   a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b)   a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c)    a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

c. Kivételek a jótállási és szavatossági igények alól

A jelen ÁSZF 8. pontjában és a 9. pont a) – b) alpontjaiban rögzített kivételeken túl az AKH a Honlapon megvásárolt termékek tekintetében nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal az alábbi esetekben sem:

-         a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károk, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek;

-         helytelen tárolás miatt keletkezett hibák;

-         a szabványok vagy a gyártó által adott előírások figyelmen kívül hagyása miatt fellépő hibák;

-         a nem rendeletésszerű használat következtében fellépő hibák;

-         jármű vagy tartozékainak hibája által okozott hibák, pl.: hullámos kopás;

-         baleset, rongálás vagy egyéb külső behatás okozta hibák, pl.: átszakadás külső sérülés miatt, külső mechanikai sérülés;

-         az gumiabroncs túlterhelése miatti hibák, pl.: peremrobbanás, nyomatéktörés;

-         minden olyan esetben, amikor a hiba oka a teljesítést követően keletkezik.

 • 10. JÓTÁLLÁSI ÉS SZAVATOSSÁGI JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Ezen pont alkalmazása tekintetében a szavatosság alatt a kellékszavatosságot és a termékszavatosságot is érteni kell. A jelen pont szerinti jogokat a Felhasználó az AKH-val szemben érvényesítheti.

Fogyasztó által érvényesített szavatossági és jótállási igények intézése esetébena jelen ÁSZF szerinti egyéb feltételek az alábbi különös szabályok mellett irányadóak:

 • A Fogyasztó jótállási, illetve szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja. Az AKH azonban nem zárja ki, hogy a fogyasztó a szerződés megkötését más módon is bizonyítsa.
 • Az AKH a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet vesz fel a  fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletnek megfelelő tartalommal, a másolatot pedig a fogyasztó rendelkezésére bocsátja.
 • Az AKH törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
 • Kijavításra vagy a szavatossági, illetve jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében a terméket elismervény ellenében veszi át az AKH.
 • 11. PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató, illetve az AKH tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1., illetve 2. pontban részletezett elérhetőségeken terjesztheti elő:

Szolgáltató, illetve az AKH a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató, illetve az AKH a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz és legkésőbb a panaszra adott válasszal egy időben küld meg Fogyasztó részére.

Az AKH a jegyzőkönyv egy példányát személyesen (üzlethelyiségben) közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak adja át, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató, illetve az AKH egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Szolgáltató, illetve az AKH a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató, illetve az AKH az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

Amennyiben Szolgáltató, illetve az AKH és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

Panasztétel a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál

 • Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 1051 Budapest, Sas u.19.
Telefonszám: +36-1 450-2598
E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

A területileg illetékes Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

 • Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: +36 (1) 488 21 86
Telefon: +36 (1) 488 21 31

Bírósági eljárás kezdeményezése

•      A Fogyasztó választása szerint a Fogyasztó lakóhelye szerint vagy az AKH székhelye szerint illetékes járásbíróságon vagy törvényszéken.

Uniós vitarendezési platform

•      Fogyasztó esetén igénybe vehető az Európai Uniós online vitarendezési platform. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően a Fogyasztó bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a következő linken elérhető weboldalon keresztül: http://ec.europa.eu/odr

 • 12. ADATVÉDELEM

Személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztató folyamatosan elérhető a Honlapon az adatkezelési tájékoztató menüpontban vagy az alábbi linken keresztül: >https://gumiapp.hu/adatkezelesi-tajekoztato

a. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

A Szolgáltató és az AKH jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Ha az ÁSZF a megrendelés és a termék Felhasználó általi átvétele között, vagy a szolgáltatás megrendelésétől a szolgáltatásnyújtás megkezdéséig, illetve annak időtartama alatt módosításra kerül, a szerződés teljesítésére a szerződés megkötésekor hatályos ÁSZF irányadó, a módosított ÁSZF pedig a módosítás hatálybalépését követően megkötött szerződésekre irányadó. >

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021. február 9.